Vítame vás na stránke evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Rankovciach!

Náš cirkevný zbor nájdete v košickom senioráte Evanjelickej cirkvi, tvoria ho evanjelickí kresťania deviatich dedín (Rankovce, Mudrovce, Herľany, Žírovce, Boliarov, Bačkovík, Čakanovce, Ďurďošík, Trsťany). Pozývame vás, pozrite si informácie o cirkevnom zbore, navštívte nás osobne.

Ľuboslav Beňo, zborový farár


Najnovšie fotografie z fotogalérie

Vystúpenie spevokolu na 1. sv. vianočný, 25.12.2014 Vystúpenie spevokolu na 1. sv. vianočný, 25.12.2014

Vianočné vystúpenia besiedok 24.12.2014 Vianočné vystúpenia besiedok 24.12.2014

Predvianočný večierok v róm. misii, Rankovce 22.12.2014 Predvianočný večierok v róm. misii, Rankovce 22.12.2014


Ako pomôcť

Ani náš cirkevný zbor nedokáže existovať bez ochotnej pomoci štedrých sŕdc. Ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť niekoľkými potrebnými formami:

  • 1. modlitbami - za farárov, presbyterov, vedúcich sekcií, prácu s deťmi, dorastom, mládežou, za spevokoly, rómsku misiu, za nemocných...
  • 2. aktívnou účasťou – na rôznych stretnutiach; keď chýbaš ty so svojimi obdarovaniami od Boha, o toľko je naše spoločenstvo cirk. zboru chudobnejšie.
  • 3. finančne – aj keď sú peniaze (najmä láska k nim) koreňom všetkého zla, bez nich sa v tomto porušenom svete existovať nedá. Ako pomôcť finančne, nájdeš: tu.


Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 01. 12. 2016, 20:51:11
webmaster